VOP

Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatel služeb:

Jiřina Harčaríková

Ladislava Vágnera 140/8

294 71 Benátky nad Jizerou

IČ: 66383277

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi provozovatelem služeb a prodávajícím produktů (služby uvedené na www.urabbita.cz a v provozovně Kadeřnictví Glanz, Salmovská 20, 120 00 Praha 2) a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů.

Provozovatel poskytuje kadeřnické, manikérské služby a modeláž nehtů na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu ošetření, nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem) projevuje kupující souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

2. Objednávka služeb

Termín návštěvy

Termín návštěvy je potřeba předem dohodnout a rezervovat (osobně, telefonicky nebo emailem). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Přeobjednání

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem (osobně, telefonicky, emailem), nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření.

Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem, bude Vám účtováno 40% objednané služby. Bohužel v tak krátkém časovém termínu už nemáme možnost obsadit místo jiným klientem.

Pozdní příchod

Dostavíte-li se se zpožděním, bude Vaše ošetření zkráceno tak, aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vás a to v čase, na který je objednán.

V případě, že je Vaše zpoždění delší a nebude-li dostatek času na třeba i zkrácenou proceduru, nebude ošetření provedeno a uhradíte 40% objednané služby, stejně jako v případě, že se nedostavíte.

Dárkové nebo slevové poukazy

Služby z poukazu lze čerpat pouze po dobu platnosti poukazu, která je něm vyznačena. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

Má-li zákazník dárkový nebo slevový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy v domluveném termínu, bude poukaz považován za vyčerpaný.

Je-li poukaz vystaven na nominální částku, bude cena objednané služby odečtena od jeho hodnoty a může být na zbývající částku použit opakovaně, ovšem jen do data platnosti.

Poukazy lze čerpat pouze na služby, nikoliv na nákup produktů.

Platbu poukazem je nutno nahlásit při objednání a také před zahájením ošetření z důvodu ověření platnosti.

Objednání k provedení služby je možné nejpozději 14 dnů před koncem platnosti poukazu.

Nevyčerpanou hodnotu poukazu, nebo celou jeho cenu nelze směnit za hotovost.

Odmítnutí služby

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

a) zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření

b) zákazník se dostaví k ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

c) zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy

d) zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

Osobní věci a cennosti

Zákazník má možnost mít v průběhu procedury své osobní věci a cennosti u sebe, proto provozovatel za jakékoliv ztráty před, během i po proceduře neručí.

Ceníky

Ceníky jsou k nahlédnutí v provozovně a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Nejsme plátci DPH.

Prodej produktů

Produkty zakoupené v provozovně lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrně prokázat, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se přijímá pouze osobně v provozovně. Na místě bude sepsán reklamační protokol, popřípadě navrženo řešení. V případě bezpředmětné reklamace budou vzniklé náklady na její projednání k tíži zákazníka.

4. Ochrana osobních údajů

Provozovatel shromažďuje pouze osobní údaje potřebné pro kontakt s klientem a za účelem zkvalitňování služeb: jméno, příjmení, telefonní číslo, emailovou adresu a údaje, které mohou ze zdravotního hlediska ovlivnit provedení služby, pakliže je klient provozovateli sdělí.

Ke shromážděným údajům má přístup pouze provozovatel a nebude je bez souhlasu klienta poskytovat třetím stranám.

Na požádání zákazníka (osobně, telefonicky, emailem) provozovatel odstraní ze své evidence veškeré osobní údaje zákazníka.

5. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.8.2019

Děkujeme za respektování obchodních podmínek našeho salonu.

Těšíme se na Vaši návštěvu